Boeken

Over mijn boeken

Mijn boeken gaan over de manier waarop de taal van beelden in verhalen, sprookjes, poëzie, kunst,de natuur enzovoort ons kan helpen te leren zien met het hart. Doordat beelden onze fantasie stimuleren kunnen ze een nieuw en vaak verrassend licht werpen op levenservaringen en vragen. Je kunt dan het gevoel krijgen: zo kan ik er ook naar kijken.
Mijn boeken zijn ook een neerslag van mijn streven om fantasie en werkelijkheid met elkaar te verbinden zodat de beelden ons in ons dagelijks leven kunnen inspireren, verrijken en bemoedigen.
Bijzonder aan mijn boeken is dat er vele honderden kinderen, jongeren en volwassenen mee verbonden zijn. De beschrijvingen van diverse vormen van beeldentaal, de beeldende werkvormen en de sprookjesspelen konden alleen ontstaan door vele groepsgesprekken en activiteiten en het enthousiasme en de creativiteit van vele mensen.Mijn boeken verschenen bij uitgeverij Christofoor behalve Luisteren naar bomen, dat verscheen bij uitgeverij de Kleine prins.

Nieuw: Op zoek naar het land van de regenboogVerhalen en sprookjes rond de levensweg De verhalen en sprookjes in dit boek zijn ontstaan tijdens het gaan van mijn levensweg op bekende en onbekende wegen, nieuwe wegen, gebaande en ongebaande wegen, omwegen en smalle hobbelige paadjes. De verhalen en sprookjes zijn ook ontstaan naar aanleiding van ontmoetingen, waarnemingen in de natuur, gesprekken over levensvragen en problemen, doormaken van een ziekte, biografie-en sprookjescursussen en het werk met vele groepen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Leidraad was daarbij een zin uit De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry: ‘Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar, alleen met je hart kun je goed zien’. De verhalen en sprookjes kunnen een nieuw licht werpen op je levenservaringen. Beelden in verhalen en sprookjes kunnen je innerlijk sterken en kracht en troost geven doordat je ontdekt: zó kun je er ook naar kijken.

Het labyrint is een bemoedigend beeld voor onze levensweg. Ondanks omwegen gaat de weg steeds verder. Maar je moet in beweging blijven en je regelmatig omkeren om te zien dat de weg in een andere richting verder gaat.

Van Bert Voorhoeve (1940) verschenen eerder (bij uitgeverij Christofoor): Beelden als inspiratiebron, Op doorreis naar jezelf, Zicht op een nieuwe levensfase, Waar kom je vandaan en waar wil je heen?, Sprookjes zijn goud waard, Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood, Verhalen en sprookjes rond de geboorte en (bij uitgeverij De kleine prins) Luisteren naar bomen.

Bol.com

158 blz. paperback € 21,50 ISBN 978 90 831586 5 5

Uitgeverij Cichorei

Nieuw: Oorlogsjaren in villa Windekind

Oorlogsjaren in villa Windekind van Bep Voorhoeve-de Beus (1915-1997) geeft een levendig beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd van een gezin met drie kleine kinderen en onderduikers in huis. Het verhaal maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om op grond van een innerlijk kompas, ook onder gevaarlijke omstandigheden, te kiezen voor menselijke waardigheid.
ISBN 978 90 8759 512 8
Bestellen: Webshop

Nieuw: Sprookjes zijn goud waard

Tweehonderd jaar geleden, in 1812, verscheen de eerste druk van de sprookjesverzameling van de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm.
Evenals andere sprookjesverzamelaars in vele landen waren zij zich ervan bewust dat
sprookjes goud waard zijn.

Sprookjes vertellen in beelden over onze gouden levensdraad: de ontwikkelingsweg
die we gaan als mens en mensheid. Sprookjes reiken ons de ‘draad van Ariadne’ aan, die kan helpen bij het vinden van de weg door het leven.

Het goud dat sprookjes kunnen schenken kan vele vormen aannemen: wijsheid, humor, hoop en vertrouwen, bemoediging, een positieve kijk op het leven, liefde voor ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens. Daarom is het zo belangrijk om aan kinderen sprookjes te vertellen. Als je de wijsheid beleeft die in sprookjes is verborgen, dan kun je met des te meer liefde en overtuiging sprookjes aan kinderen vertellen. De sprookjesbeelden kunnen met het kind meegroeien en omgevormd worden tot volwassen creativiteit, die tot levenskunst kan
worden.

In dit boek wordt de waarde van sprookjes vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt onder meer besteed aan: de oorsprong van sprookjes, de beeldentaal, het mensbeeld in sprookjes, sprookjes en religie, sprookjes bij ziekte, sterven en rouw, natuurwezens, het verschil tussen sprookjes voorlezen of vertellen en televisie of film kijken.

Het boek is nog te koop bij www.boekwinkeltjes.nl

1e druk paperback 224 blz., € 19.50, ISBN 9789060386903, Uitgeverij Christofoor
Beelden als inspiratiebron. Een werkboek

In 1988 verscheen mijn eerste boek Beelden als inspiratiebron. In dit boek beschrijf ik de praktijkervaringen met het werken met beeldentaal in het groepswerk. In 2002 verscheen een derde druk, gebonden en met een aantal aanvullingen.  Het werkboek werd geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van het groepswerk met leerlingen van middelbare scholen en diverse opleidingen en mensen uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Het gaat over de taal van beelden, over het ‘beluisteren’ van deze beeldentaal en over het praktisch werken met beelden.
Aan de orde komen in  het boek onder meer: het werken met verhalen en sprookjes, improvisatiespelen, het ganzenbord als beeld van de levensweg, werken met bijbelverhalen en verhalen rond sterven en rouwverwerking, beelden in de levensloop en beelden uit de natuur en uit de kunst.

3e druk gebonden 271 blz., € 22.50,  ISBN 9062387691, Uitgeverij ChristofoorIn 1995 verscheen bij uitgeverij Urachhaus een Duitse vertaling van Beelden als inspiratiebron met als titel: Bilder als Quelle innerer Kraft. Phantasietraining durch Bildarbeit.


Op doorreis naar jezelf. Beelden op de levensweg

In 1991 verscheen Op doorreis naar jezelf. Beelden op de levensweg. In dit boek beschrijf ik hoe je allerlei beelden kunt gebruiken bij gespreksthema’s rond levensloop en zingevingsvragen. Uitgangspunt van het boek is de vraag: Waar kom je vandaan en waar wil je heen? Dit is de vraag die de roversvrouw stelt aan het ‘gelukskind’ in het sprookje van Grimm De duivel met de drie gouden haren. Het boek is geschreven als een reis waarbij de reiservaringen beelden worden op de levensweg. Beelden uit verhalen, sprookjes, spreuken, citaten, poëzie, stimuleren om vanuit diverse invalshoeken te kijken naar ervaringen in de biografie.
Het maakt een hernieuwde oriëntatie op de levensweg mogelijk waarbij men zich bewust kan worden van de vraag op welke manier we onze levensreis maken, met welke bagage en met welk doel.

1e druk paperback 272 blz., € 19.90,  ISBN 9062384897, uitgeverij Christofoor


Zicht op een nieuwe levensfase, pensionering, afkeuring, ontslag

In 1994 verscheen Zicht op een nieuwe levensfase, Pensionering, afkeuring, ontslag.
Ik heb veel gewerkt met groepen ouderen, die voor een grote verandering in hun leven stonden: pensionering, ontslag en afkeuring. Vanuit een aantal invalshoeken wordt in dit boek aandacht besteed aan de veranderingen die in het leven optreden als je als man of vrouw de drempel overstapt naar een leven zonder baan. De gezichtspunten en ervaringen die in het boek worden beschreven willen een hulp bieden bij het loslaten van een levensperiode die voorbij is, zodat er openheid kan ontstaan voor de nieuwe mogelijkheden in het leven.

1e druk paperback 212 blz. 2e handsprijs  ISBN 9062384897 uitgeverij Christofoor
In 1999 verscheen er een Duitse vertaling van dit boek bij uitgeverij Urachhaus in Stuttgart met als titel: Un-Ruhestand. Neue Chancen für das Leben ab 55.


Luisteren naar bomen, sprookjes en verhalen

In 1996 verscheen Luisteren naar bomen,sprookjes en verhalen. Het verscheen als boekenweekgeschenk van de werkgroep Carrousel. Er volgde nog een tweede en een derde druk. Deze laatste druk werd geïllustreerd door Lidwien van Geffen. De sprookjes en verhalen in dit boek zijn ontstaan naar aanleiding van waarnemingen van bomen en de pogingen om te luisteren naar de bomen en hun taal.3e druk gebonden 63 blz,. € 5.-, te bestellen bij: 


ISBN 9075338058, uitgeverij De Kleine Prins


Verhalen en sprookjes op de grens van leven en doodIn mijn cursuswerk begeleidde ik ook groepen rond de thema’s stervens- begeleiding en rouwverwerking. Ook in deze groepen werkte ik met verhalen, sprookjes en allerlei andere beelden. Deze verhalen en sprookjes vormden in 1997 de basis voor het boek Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood. In 2004 verscheen een derde druk.
De sprookjes en verhalen uit dit boek kunnen zieke en stervende mensen en ook nabestaanden troosten en bemoedigen omdat men er eigen ervaringen, vragen, twijfels, angst en verdriet in kan herkennen en omdat de verhalen en sprookjes een nieuw licht kunnen werpen op het sterven en het verlies van een dierbare.
Het boek is ook een werkboek dat als uitgangspunt kan dienen voor groepsgesprekken in onderwijs, vormingswerk, bijeenkomsten in kerkelijk verband, in cursussen stervensbegeleiding en in zelfhulpgroepen rond verlies- en rouwverwerking. Ook wordt in het boek aandacht geschonken aan het belang en de achtergronden van beeldentaal met praktijkvoorbeelden van het werken met beelden rond de thema’s van sterven en rouw.
Lidwien van Geffen beschrijft hoe zij als kunstzinnig therapeute sprookjes en verhalen gebruikt in een verpleeghuis.

3e druk gebonden 358 blz., € 24.90, ISBN 9062386377, uitgeverij Christofoor

Het boek verscheen in 1999 in Duitse vertaling bij uitgeverij Urachhaus in Stuttgart met als titel: Das Kind das die Engel weinen hörte. Märchen von Leben und Tod.


Verhalen en sprookjes rond de geboorte

In 2000 verscheen het boek Verhalen en sprookjes rond de geboorte. In 2012, is de tweede druk verschenen van dit boek met een nieuwe vormgeving van het omslag.
Het is een bundel  met ruim zeventig sprookjes, verhalen en legenden uit diverse landen en verhalen uit de mythologie, de bijbel, (kinder)boeken en biografieën, onderverdeeld naar drie thema’s: op weg naar de aarde, geboorte, de wereld in.
 De verhalen geven beelden van de weg van het kind naar de aarde, de geboorte en de weg de wereld in. Aan de verhalen en sprookjes kun je beleven dat zwangerschap en geboorte stadia zijn in een proces dat een mensenkind doormaakt als hij vanuit een voorgeboortelijk bestaan op weg gaat naar de aarde om daar een ontwikkeling te kunnen doormaken. De beelden kunnen een gouden draad aanreiken, die ons verbindt met de wereld vóór conceptie, zwangerschap en geboorte en ze kunnen ons helpen deze gouden draad op aarde niet te vergeten.

1e druk gebonden 354 blz., € 24.90,  ISBN 9062386881, uitgeverij Christofoor
2de druk, gebonden 254 pag., ISBN 9789062386888, uitgeverij Christofoor 2012


Waar kom je vandaan en waar wil je heen? Over de beeldentaal in sprookjes


Van 1995 tot 2000 begeleidde ik met een groep vrijwilligers gezinskampen van de Christengemeenschap in de Ardennen. In ieder kamp werden allerlei activiteiten gekleurd door een sprookje dat als een rode draad door het kampprogramma liep. Hoogtepunt waren de improvisatiespelen waaraan ruim honderd kinderen, jongeren en volwassenen deelnamen. De ervaringen met deze sprookjesspelen heb ik beschreven in mijn boek  Waar kom je vandaan en waar wil je heen? Over de beeldentaal in sprookjes. Dit boek verscheen in 1999.
De beschouwingen over de beeldentaal van de sprookjes worden gevolgd door een beschrijving van een toneelimprovisatie tijdens de gezins zomerkampen.
Sprookjes worden gezien als gelijkenissen, ze vertellen in beelden over de levensweg van de mens, de ontwikkeling van mens en mensheid.
Sprookjes die uitgebreid aan de orde komen in dit boek: De duivel met de drie gouden haren, Het water des levens, Een veertje van Finist de valk met de wakkere blik, Peronniek, IJzeren Hans, Wassilissa met de gouden vlecht, de schoonheid met het onbedekte hoofd en Iwan de Erwt, De gouden sleutel.

1e druk paperback 256 blz., € 19.90, ISBN 9062386598, uitgeverij ChristofoorBert Voorhoeve  |  bertmargreetvoorhoeve@ziggo.nl  |  www.bertvoorhoeve.eu
87265 bezoekers (139891 hits) sinds 11-6-2008